AKTYWA

Rodo

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

  • Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji przewozów pasażerskich poprzez sprzedaż biletów miesięcznych lub okresowych.
  • Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z o.o. z siedzibą w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Nad Stojadłem 1. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: pks@pks.lezajsk.pl lub zadzwoń pod numer tel. 17 24 20 138.
  • Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
  • Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.