AKTYWA

Informacje o firmie

PKS – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Nad Stojadłem 1
37-300 Leżajsk
Prezes Zarządu – Mariusz Zielnicki

NIP 816-15-51-608
REGON 691679605
KRS pod nr 0000120364
Rachunek bankowy w banku PEKAO S.A. I O/Leżajsk
nr konta
38 1240 2630 1111 0000 3646 4607

Sekretariat PKS w Leżajsku
tel: (17) 242 01 25
fax: (17) 242 01 38
e-mail: pks@pks.lezajsk.pl
strona internetowa: pks.lezajsk.pl

Logo firmy PKS Leżajsk